COVID-19

Oдлуке и обавештења

 

30.11.2020.

Упутство о раду судија и запослених у Вишем суду у Врању док траје опасност од ширења корона вируса COVID-19.pdf

24.11.2020.

Одлука о измени Одлуке о организовању рада Вишег суда у Врању у складу са одлуком о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19 на територији града Врања од 07.07.2020.год.  pdf

18.11.2020.

Одлука о одређивању одговорног лица у Вишем суду у Врању за непосредну примену мера личне заштите од инфекција. pdf

07.07.2020.

Одлука о организовању рада Вишег суда у Врању у складу са одлуком о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19 на територији града Врања. pdf

07.05.2020.

Правила понашања запослених и странака у згради Вишег суда у Врању због заштите здравља. pdf

10.04.2020.

Наредба председника суда о коришћењу преосталог дела годишњег одмора за календарску 2019 год. за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године. pdf

20.03.2020.

Уредба о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године. pdf

19.03.2020.

Одлука о измени одлуке о раду Вишег суда у Врању за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године. pdf

18.03.2020.

Одлука о раду Вишег суда у Врању за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године. pdf

17.03.2020.

         
          Обавештавамo вас да контакт са писарницом Вишег суда у Врању можете остварити телефоном на број 017/422-710 као и путем електронске адресе:

                                                                           pisarnica@vr.vi.sud.rs

 

17.03.2020.

          На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања у Републици Србији од 15. марта 2020. године, председник Вишег суда у Врању Драгана Илић Марковић донела је Упутство о раду судија и запослених у Вишем суду у Врању за време ванредног стања.

Упутство о раду судија и запослених у Вишем суду у Врању за време ванредног стања .pdf