Република Србија

Виши суд у Врању

Виши суд у Врању је највиша правосудна институција на подручју Пчињског округа.

Контакт информације:
Председник суда: Драганa Илић Марковић
Адреса: Краља Стефана Првовенчаног 1
Тел: 017 / 422-710, Факс: 017 / 422-711, e-mail: uprava@vr.vi.sud.rs
ПИБ: 106400175, Шифра делатности:8423, Матични број: 17772872
ВАЖНA ОБАВЕШТЕЊA И ОДЛУКE У ВЕЗИ COVID-19  (24.11.2020)

Странкама је омогућен разговор са председником Вишег суда сваког четвртка од 1200 до 1400 часова. Странке се могу пријавити за пријем сваког радног дана од 730 до 1530 часова лично на пријавници суда, телефоном, факсом или e-mail-ом.

За све потребне информације о раду Вишег суда омогућен је контакт са портпаролом, судијом Вишег суда Татјаном Михајловић Јовановић.  Контакт: телефон, факс и e-mail суда, радним даном од 730 до 1530 часова.

ВИШИ СУД У ВРАЊУ, ДОБИТНИК ДРУГЕ НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ - ''ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА УКУПНО РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА У СУДУ У ОДНОСУ НА ИСТИ ПЕРИОД ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ" ЗА 2018. ГОДИНУ