Дана 12.6.2009. године, IV веће Кривичног одељења Врховног суда Србије обавило је преглед рада Окружног суда у Врању у области кривичне материје са подручним судовима а по планираном распореду послова Кривичног одељења Врховног суда Србије за 2009. годину.

             Чланови IV већа и то: Драгиша Ђорђевић, као председник већа и чланови др.Глигорије Спасојевић, мр.Сретен Јанковић и Верољуб Цветковић као и секретар тог већа Мила Ристић прегледом су обухватили све старе предмете из кривичне материје ''К'' и то закључно са 2007. годином ''Кж'' и ''Ки'' закључно са 31.12.2008. годином, уписнике из ове материје и уписнике извршења кривичних санкција подручних општинских судова.

 

  Фотографије