Одлуком Комисије Врховног касационог суда за доделу награда и признања од 28.09.2018.године,  Виши суд у Врању добио је другу награду у категорији ‘’ Повећање броја укупно решених предмета у суду у односу на исти период претходне године’’, у новчаном износу од 3. 000,оо евра, у динарској противвредности.

,             Ta наградa je 13.09.2019. год.  од стране Вишедонаторског повереничког фонда за подршку Сектору правосуђа у Републици Србији, испоручена у виду рачунарске опреме и то: 5 рачунара и 13 монитора.

 

  Фотографије