Обавештења

 

24.11.2020.

Одлука о измени Одлуке о организовању рада Вишег суда у Врању у складу са одлуком о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19 на територији града Врања од 07.07.2020.год.  pdf

18.11.2020.

Одлука о одређивању одговорног лица у Вишем суду у Врању за непосредну примену мера личне заштите од инфекција. pdf
 

 

24.08.2020.

 

        Апелациони суд у Нишу, после одржаног јавног претреса, донео је пресуду којом су усвојене жалбе бранилаца оптужених Дејана Станојевића из Врања, Миладина Златановића из Ниша, Новице Златановића из Ниша, Слободана Јанковића из Сурдулице, Делче Стојановића из Врања и Милета Јордановића из Трговишта, којом је преиначена пресуда Вишег суда у Врању К. бр. 16/17 од 22.03.2019 године, тако што је исте ослободио од оптужбе, због продуженог кривичног дела злоупотреба службеног положаја из чл. 359. ст. 3. у вези ст. 1. у вези чл. 33. и 61. КЗ и то оптужене Дејана Станојевића и Миладина Златановића, а оптужене Новицу Златановића , Слободана Јанковића, Делчу Стојановића и Милета Јордановића, због продуженог кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234. ст.3. у вези ст.1. у вези чл. 33. и 61. КЗ.
       Оптужени пресудом Вишег суда у Врању К. бр. 16/17 од 22.03.2019. године, оглашени су кривим за наведена кривична дела и осуђени и то оптужени Дејан Станојевић на казну затвора у трајању од 2(две) године, оптужени Миладин Златановић на казну затвора у трајању од 1 (једне) године коју је требао да издржава у просторијама у којима станује, док су остали оптужени осуђени на казне затвора у трајању од по 2 (две) године.

 

 

 

24.08.2020.

        Пресудом Апелационог суда у Нишу усвојене су жалбе бранилаца оптужених Радослава Мојсиловића из Врања и Јовице Милосављевића из Врања, те је преиначена пресуда Вишег суда у Врању 3 К. бр. 19/18 од 12.03.2019. године у ставу првом изреке, тако што су оптужени Радослав Мојсиловић из Врања и Јовица Милосављевић из Врања, ослобођени од оптужбе за по једно кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234. ст. 3. у вези ст. 1. КЗ, док је жалба Вишег јавног тужиоца у Врању, у односу на оптужене Аниту Здравковић из Врања и Славицу Петровић из с. Златокоп, Град Врање, одбијена као неоснована и првостепена пресуда у непреиначеном делу је потврђена.
       Пресудом Вишег суда у Врању 3К. бр. 19/18 од 12.03.2019. године, ставом првим изреке, оптужени Радослав Мојсиловић и Јовица Милосављевић оглашени су кривим због по једног кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из 234. ст. 3. у вези ст. 1. КЗ и осуђени на казне затвора у трајању од по 2 (две)године.
       Ставом другим наведене пресуде, оптужене Анита Здравковић и Славица Петровић су ослобођене од оптужбе да су извршиле по једно кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234. ст. 3. у вези става 1. у помагању у вези чл. 35. КЗ.
 

07.07.2020.

Одлука о организовању рада Вишег суда у Врању у складу са одлуком о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19 на територији града Врања. pdf

07.05.2020.

Правила понашања запослених и странака у згради Вишег суда у Врању због заштите здравља. pdf

10.04.2020.

Наредба председника суда о коришћењу преосталог дела годишњег одмора за календарску 2019 год. за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године. pdf

20.03.2020.

Уредба о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године. pdf

19.03.2020.

Одлука о измени одлуке о раду Вишег суда у Врању за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године. pdf
   

18.03.2020.

Одлука о раду Вишег суда у Врању за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године. pdf
   

17.03.2020.

         
          Обавештавамo вас да контакт са писарницом Вишег суда у Врању можете остварити телефоном на број 017/422-710 као и путем електронске адресе:

                                                                           pisarnica@vr.vi.sud.rs

 

17.03.2020.

          На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања у Републици Србији од 15. марта 2020. године, председник Вишег суда у Врању Драгана Илић Марковић донела је Упутство о раду судија и запослених у Вишем суду у Врању за време ванредног стања.

Упутство о раду судија и запослених у Вишем суду у Врању за време ванредног стања .pdf

 

13.12.2019.

        Листа кандидата који су изабрани у конкурсном поступку: .pdf

 

19.11.2019.

           Интерни конкурс ради попуњавања у Вишем суду у Врању ,  радног места шеф рачуноводства 1 извршилац и радног места записничар  1 извршилац на  неодређено време.

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак: .pdf

 

06.11.2019.

           Интерни конкурс ради попуњавања у Вишем суду у Врању ,  радног места шеф рачуноводства 1 извршилац и радног места записничар  1 извршилац на  неодређено време. - Опширније ...

Образац пријаве за радно место шеф рачуноводства: .doc  .pdf

Образац пријаве за радно место записничар: .doc  .pdf

 

25.10.2019.

           Поводом 25. октобра, Европског дана цивилне правде, Виши суд у Врању организовао је манифестацију “Дан отворених врата“. - Oпширније ...

 

13.09.2019.

           Вишедонаторски поверенички фонд за подршку Сектора правосуђа у Републици Србији донирали су  рачунарску опрема Вишем суду у Врању. - Oпширније ...

 

25.10.2018.

           Поводом 25. октобра, Европског дана цивилне правде, Виши суд у Врању организовао је манифестацију “Дан отворених врата“. - Oпширније ...

 

28.06.2018.

          Обавештавамо вас да је објављена ранг листа кандидата који су конкурисали на јавни конкурс за попуњавање радног места - судијски приправник у Вишем суду у Врању објављен у Службеном гласнику Републике Србије бр. 112/2017 од 15.12.2017. године.           - Преузимање ранг листе ...

 

12.01.2018.

           Oбавештавамо вас  да је  у Вишем суду у Врању формирана ИНФО - СЛУЖБА за подршку алтернативном решавању спорова.

           Овом служом ће руководити судија Даринка Станковић, којој ће у раду помагати судијски помоћник Предраг Стојиљковић.

          ИНФО - СЛУЖБА Вишег суда у  Врању за подршку алтерантивном решавању спорова ће поступати у складу са Упуством о начину приступа, систему рада и начину поступања ове Службе, које Упутство је донела председница Вишег суда у Врању.

         Посредовање - медијација је поступак у којем стране добровољно настоје да спорни однос реше путем преговарања уз помоћ једног или више посредника, који странама помажу да постигну споразум. Посредовање-медијација  се примењује у спорним односима у којима стране могу слободно да располажу својим захтевима, без обзира да ли се овај поступак спроводи пре или након покретања судског или другог поступка. Посредовање - медијација није могуће у следећим ситуацијама:

         - у предметима кривице у којима је гоњење по службеној дужности,

         - у породичим односима - када је у питању насиље у породици

         - у радним споровима - у вези исплате минималне зараде

         - у статусним споровима

         Посредовање - медијација се заснива на следећим начелима:добровољност, равноправност, искључење јавности, поверљивост, неутралност и хитност.

         Поступак посредовања - медијације се покреће закључењем споразума о приступању посредовању - медијацији, који споразум мора бити у писаној форми, којим се потврђује избор посредника, уређују међусобна права и обавезе, утврђују трошкови посредовања и друга важна питања за ток поступка.

         Окончање поступка посредовања - медијације:

         - закључењем споразума о решавању спора посредовањем - медијацијом,

         - обустављањем  поступка,

         - одустајањем једне од стране од поступка медијације

         -протеком рока од 60 дана од дана закључења споразума о приступању посредовању - медијацији, уколико се стране не споразуме другачије.

         Докази који су коришћени у поступку посредовања, не могу се користити у поступку пред судом.

         У периоду од 60 дана колико траје поступак посредовања, не тече рок застарелости.

         Свака странка сноси своје трошкове, док заједничке трошкове сносе на једнаке делове.

   Све додатне информације које Вас интересују можете добити непосредно у згради суда сваког радног дана у периоду од 09-15 часова, као и путем телефона 017/422-70 и путем електронске поште predrag.stojiljkovic@vr.vi.sud.rs

 

25.10.2017.

           Поводом 25. октобра, Европског дана цивилне правде, Виши суд у Врању организовао је манифестацију “Дан отворених врата“. - Oпширније ...

 

19.05.2017.

          На свечаној седници свих судија одржаној 19.05.2017. године судија Драгана Илић Марковић ступила је на функцију председника Вишег суда у Врању.

                                                                                     

17.10.2016.

          Дана 17.10.2016. године, наш суд је посетила министарка правде Нела Кубуровић, са сарадницима.
         ВФ председника суда Драган Стефановић упознао је министарку са основним подацима везаним за Виши суд у Врању, као и са проблемима са којима се овај суд сусреће у свом раду.
         Разговору су присуствовали председник Основног суда у Врању, председник Прекршајног суда у Врању и представници Вишег и Основног јавног тужилаштва у Врању.
         После разговора министарка правде је обишла неке од просторија које користе судије Вишег суда.
   
                                                                                                                                                                                                        Фотографије...

                                                                                                                                                                                       

21.12.2015.

         Дана 21.12.2015. године у просторијама Вишег суда у Врању, отворено је бирачко место број 20, за избор  чланова Високог савета судства. На овом бирачком месту гласале су судије Вишег суда у Врању, судије Основних судова у Врању, Бујановцу и Сурдулици и судије прекршајних судова у Врању и Прешеву. Гласање је одржано у периоду од 7,30 до 15,30 часова, и протекло је у најбољем реду што је потврдила и судија Вишег суда у Врању Даринка Станковић, председник овог бирачког одбора.
                                                                                                                                                                                                        Фотографије...

                                                                                                                                                                                       

25.08.2015.

        У Вишем суду у Врању почела је са радом Служба за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима. Координатори Службе су секретар суда Јелена Димитријевић и  судијски помоћник Оливера Пешић, које су прошле вишедневну обуку организовану од стране ОЕБС-а. Циљ ове Службе је да обезбеди емотивну и логистичку помоћ и подршку сведоцима и оштећенима пре, за време и после њиховог сведочења. Служба омогућава да сведок што лакше по себе и ефикасније за судски поступак, приступи суду или другом органу поступка како би дао свој исказ. Сви сведоци имају једнако право на приступ Служби. У току рада са сведоцима, запослени у Служби не улазе у садржај њиховог исказа, нити истима пружају било какве правне савете о сведочењу, осим општих правних информација о поступку пред судом.

                                                                                                                                                                                                                                    -  Oпширније ...

 

09.01.2015.

         Дана 08.01.2015. године пред В.ф. председника Вишег суда у Врању Драганом Стефановић новоизабране судије-поротници положили су заклетву у смислу чл. 83 Закона о судијама.

 

24.12.2014.

         Дана 23.12.2014. године у великој судници Вишег суда у Врању са почетком у 12 часова одржана је годишња Конференција за штампу на којој су присуствовали све судије овог суда.

 

На Конференцији је ВФ председника суда изнео податке о резултатима рада Вишег суда за 2014. годину. Говорио је и о наредним задацима и обавезама које стоје пред судом, а затим одговарао на питања присутних новинара.

                                                                                                                                                                                                                                        Фотографије...

 

02.12.2014.

       Дана 02.12.2014. године у посети Вишем суду у Врању била је радна група за спровођење Јединственог програма решавања старих предмета и представник USAID – SPP . 

      У радној групи су били Драгомир Милојевић, председник Врховног касационог суда, Снежана Андрејевић, заменик председника Врховног касационог суда, Драган Јоцић, председник Апелационог суда у Нишу, Саша Дујаковић, судија Вишег суда у Нишу, Соња Простран, представник USAID-а и Мирјана Пузовић, руководилац службе преседника Врховног касационог суда.

                 У великој судници одржан је заједнички састанак са председницима и судијама  Вишег суда у Врању, Основних судова у Врању, Бујановцу и Сурдулици и Прекршајног суда у Врању.

                 На овом састанку централна тема је била разматрање и предузимање посебних активности у судовима у циљу смањења броја старих предмета у напред наведеним судовима.

 Фотографије ...

28.05.2014.

Традиционална акција добровољног давања крви у просторијама Вишег суда у Врању. Том приликом прикупљене су 22 боце ове драгоцене течниости што све запослене у Суду чини поносним - Фотографије ...

 

24.10.2013.

Поводом 25. октобра, Европског дана цивилне правде, Виши суд у Врању организовао је манифестацију “Дан отворених врата“. - Oпширније ...

 

23.10.2013.

Поводом 25. октобра, Европског дана цивилне правде, Виши суд у Врању позива грађане на манифестацију “Дан отворених врата“.

Иста ће се одржати у четвртак, 24.октобра , у времену од 09:00 до 12:00 часова у просторијама  суда.

 

14.06.2013.

Одлуком Вршиоца функције председника Вишег суда у Врању број Су V-34/2013-4 од 13.06.2013. године за новог Вршиоца функције председника Основног суда у Врању, постављен је судија тог суда Србољуб Милосављевић.

 

 

04.06.2013.

Решењем Вршиоца функције председника Апелационог суда у Нишу број Су V34-7/13 од 03.06.2013. године за новог Вршиоца функције председника Вишег суда у Врању, почев од 05.06.2013. године, постављен је судија овог суда Драган Стефановић, ранији председник Окружног суда у Врању.

 

12.6.2009.

Обилазак и редовна контрола IV већа Кривичног одељења Врховног суда Републике Србије 

- Oпширније ...

26.02.2009.

            Решењем председника Врховног суда Србије од 27.3.2008. године, Небојша Милошевић, председник Општинског суда у Владичином Хану је удаљен са дужности  председника суда до окончања поступка за разрешење, будући да је решењем председника Окружног суда у Врању од 12.9.2007. године покренут поступак за разрешење.

             Председник Врховног суда Србије је дописом председника Народне скупштине од 19.2.2009. године, који је у Врховни суд примљен 23.2.2009. године, обавештена је  да  Народна скупштина Републике Србије, у поступку који је окончан, није разрешила Небојшу Милошевића са дужности председника Општинског суда у Владичином Хану.

             Између осталог, чланом 14 став 1 Закона о судијама прописано је да се судија удаљује са дужности до окончања поступка за разрешење, а наведена одредба примењује се и на председника суда сходно одредби члана 70 став 2 тог Закона.  

            Имајући у виду да је из дописа председника Народне скупштине Републике Србије утврђено да је поступак за разрешење Небојше Милошевића са дужности председника Општинског суда у Владичином Хану окончан и да именовани није разрешен, председник Врховног суда Србије утврдила је да су престали разлози за његово удаљење са дужности председника суда, па је дана 23. фебруара 2009. године донела решење којим се утврђује да су престали разлози за удаљење Небојше Милошевића председника Општинског суда у Владичином Хану са дужности председника суда.

             Наведено решење председника Врховног суда Србије Виде Петровић – Шкеро у Окружном суду Врање примљено је 25.2.2009. године.

             У складу са овим решењем одмах је, дана 25.2.2009. године извршено преузимање дужности између досадашње в.д. председника Општинског суда у Владичином Хану Снежане Марковић и Небојше Милошевића  који је преузео дужност председника тога суда.

13.5.2008.

Обилазак и редовна контрола III већа Кривичног одељења Врховног суда Републике Србије 

- Фотографије

13.5.2008.

Израђена је рампа и прилаз за лица у инвалидским колицима

- Фотографије

21.12.2007.

Дана 26.12.2007. са почетком у 12 часова одржана је званична, годишња конференција за штампу

која се традиционално већ по трећи пут одржава у Окружном суду у Врању. Присуствовао је велики број претставника медија.

- Фотографије

10.12.2007.

Отворена је стална поставка фотографија свих ранијих председника Окружног суда у Врању од 1945.-2001. године. 

Повод је био 30 година од усељења суда у садашњу зграду. Отварању поставке присуствовали су, између осталих ранији председници овог суда, Радисав Станојевић и Благоје Илић као и син и унука Душана Нешића, који је био председник овог суда од октобра 1947. до јула 1949. године.

- Фотографије

28.11.2007.

Обилазак и редовна контрола V већа Кривичног одељења Врховног суда Републике Србије 

- Фотографије

25.9.2007.

Фотографија запослених

- Фотографије